De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

  NIEUWSBRIEF nr 15 jun 2012

Beste vrienden, vrijwilligers, sponsors en belangstellenden,

Hoewel de maand januari al achter ons ligt, biedt het uitkomen van deze nieuwsbrief ons als bestuur alsnog de gelegenheid om u allen een gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen.
Het jaar 2011 was bepaald niet ongunstig voor het bereiken van onze doelstellingen.
Door het Hoogheemraadschap Rijnland werd waar mogelijk vooral financiële steun toegezegd en gegeven in het restaureren en herstellen van hun oorspronkelijke erfgoed.
Ook de provincie Noord-Holland liet doorschemeren dat een onderhoudssubsidie voor de onderdelen van het gemaalcomplex die een provinciale monumentenstatus bezitten tot de mogelijkheden behoort.
De onderhoudswerkzaamheden aan die onderdelen werden in de tweede helft van 2011 zowel door professionele bedrijven als door vrijwilligers uitgevoerd en zullen in 2012 eventueel worden afgerond.
Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Open Monumentendag 10 september 2011
We mochten in en om ons gemaal 59 geïnteresseerde personen begroeten.
 
Onderhoud gemaalgebouw
Op de rol stonden onder meer het repareren van het dak van de werkplaats, het opheffen lekkage bij schoorsteen en het maken van een kleine gemetselde beer voor het afdekken in de zuidelijke muur van een ijzeren steunbalk van de pomp door Jan en Kitty Snel met kosteloze medewerking van bouwbedrijf Kees van Schooten uit IJmuiden en Bouwbedrijf Fred Nielen uit Assendelft.

Het aanbrengen van beits op de zolderdelen voor de werkplaats door vrijwilligster Kitty Snel, 21-11-2011

 

De elektrische installatie in het gemaal is inmiddels in mei van dit jaar qua aanzicht op bepaalde punten teruggebracht in de ouderwetse situatie. Na veel speurwerk is het gelukt een bakelieten draaischakelaar en een stopcontact in bezit te krijgen. Het is een schenking van de heer Dek, handelaar aan Zijkanaal.B in Velserbroek.

Gassen interieur van het gemaal tegen houtworm
Het open dakbeschot met spantconstructie was door houtworm aangetast. Het houtwerk is in de loop van honderd jaar prachtig getint door olieaanslag van de antieke Bronsmotor.
De begassingsbehandeling tast, in tegenstelling tot het uitvoeren van boorinjecties of afschuring, de monumentale uitstraling van de open constructie niet aan. Het inpakken en de behandeling van het gemaalgebouw was via Excellent Ongediertebestrijding te Zandvoort in handen van de firma Van Meijel BV uit Hengelo. Het bedrijf heeft van regeringswege concessie verkregen om deze gasmethode toe te passen. De werkzaamheden waren spectaculair en professioneel uitgevoerd in de periode van 27 tot en met 29 september 2011.

Damsluizen
Op de rinketten met tandheugels (ijzeren kasten waarmee door middel van een slinger schuiven kunnen worden opengezet en gesloten) na, zijn het hekwerk en de betonconstructie van de damsluisjes dringend aan vernieuwing toe. De werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.
Onze technische vrijwilligers Jan en Kitty Snel zijn op 3 oktober 2011 gestart met de herstelwerkzaamheden aan de damsluizen. 

De rinketten op de westelijke damsluis. Het vervallen hekwerk en het aangetaste betonwerk zijn duidelijk zichtbaar

 

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het op lengte maken van de door het installatiebedrijf Weber en Raalte in IJmuiden tegen kostprijs geleverde gasbuizen voor het hekwerk en het aanbrengen op die onderdelen van schroefdraad met een snijijzer. Door hen is gezorgd voor het laten maken bij een bedrijf van ijzeren hekvoeten en van kunststofvormen die de voeten moet scheiden van de betonnen rand van de sluis waarop ze worden aangebracht. Metselbedrijf Kees van Schooten heeft zich als sponsor bereid verklaard de betonwerkzaamheden eveneens tegen materiaalprijs uit te voeren.
Rob Peil, beheerder van de Grote Sluis van Spaarndam, heeft zich vrijwillig bereid verklaard het hekwerk in elkaar te lassen en heeft dit inmiddels voor een deel gedaan. Na de winter worden de werkzaamheden voortgezet.

        

 

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 14