De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 2 mei 2004

Donateurs
De volgende donateurs hebben zich aangemeld:
Ing. P. Mol, Duitslandlaan 60, 2034 BD Haarlem
H Wessel, Hofgeesterweg 29, 1991 AC Velserbroek
Peter van de Berghe, Stuyvesantstraat 95 zw, 2023 KM Haarlem
H N Noom, Lariksstraat 4, 1971 JR IJmuiden
Uiteraard hartelijk welkom, want door uw steun kunnen wij voort!
Indien u als donateur een e-mailadres heeft dan verzoeken wij u dat door te willen geven aan ma.debok@quicknet.nl.

Naast de Stichting is er De Vereniging Vrienden van Gemaal De Velserbroek, die zich ten doel stelt gelden en donateurs te werven. U kunt al donateur worden voor € 12 per jaar. Opgave via mevr. L. de Bok, postbus 82, 2130 AB Hoofddorp tel 023 5670880
Het gironummer waarop uw bijdrage gestort kan worden is giro 4474303 tnv Ver v Vrienden van Gemaal De Velserbroek c.a. te Hoofddorp

Acties voor sponsors
Naast de bestaande sponsor De Vries en Van de Wiel voor 1 jaar, hebben we deRabobank Santpoort-Spaarndam bereid gevonden om voor 3 jaar sponsor te worden voor € 500 per jaar. Daarnaast heeft het Cornelis Vrolijk Development Fund een mooi bedrag gesponsord voor het herstel van de cilinder van de motor.
Tevens hebben we de Nederlandse WaterschapsBank benaderd, die een positieve houding hebben aangenomen.
Heel hartelijk dank aan deze sponsors, waardoor we in staat zijn ons doel te bereiken.
Nationale Molen&Gemalendag
Op elke tweede zaterdag in mei is het Nat. Molen&Gemalendag. Ook het gemaal De Velserbroek was die dag open. Hoewel de motor al gedemonteerd was en in de fabriek stond mocht de oud-machinist de heer P. van Huffel toch zo’n 15 mensen op het gemaal ontvangen.
Hij heeft een mooi aantal donateurs aangebracht.
Website
Onze website www.velserbroek.gemaal.nl is reeds door een kleine 1500 bezoekers bekeken.

Stand van zaken
Kort na het herstel van de motor in 1979 is de koelwatermantel weer gescheurd.
Indertijd is geprobeerd de scheur te lassen.
Maar naast de las scheurde de koelwatermantel weer.
Er is maar één duurzame oplossing en dat is een nieuwe koelwatermantel laten gieten.

Volgens modelmakerij Friedhoff te Sassenheim
zijn de volgende stappen nodig om dit te realiseren:
a. Een tekening van de koelwatermantel maken.
b. Een gietmodel laten maken.
Het gietmodel wordt vervaardigd van polystyreen waarmee 2-5 gietstukken gemaakt kunnen worden. Het model bestaat uit 2 delen met een kernbak.
c. Het gieten van de koelwatermantel.
In de Soester Gieterij te Soest wordt het gietstuk gegoten.
d. Het bewerken van de koelwatermantel
De koelwatermantel wordt door de Firma Blok uit Velsen –Noord bewerkt (afdraaien, boren en schroefdraad tappen).
Ook zullen er acht nieuwe draadeinden gemaakt moeten worden.

Het bestuur van de Stichting denkt deze stappen voor rond de € 8000 te kunnen realiseren en heeft inmiddels opdracht gegeven tot uitvoering van de bovenvermelde stappen.

 


 

Nieuwsbrief 1