De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 8 mei 2008

Nationale Molen&Gemalendag 10 mei 2008
Op 10 mei 2008 is het gemaal weer te bezichtigen en de motor zal zo mogelijk enkele malen draaien.
Het gemaal is tijdens die dag voor ieder vrij toegankelijk vanaf 10.00 tot 16.00 uur.
Het gemaal heeft als adres Oostbroekerweg 17, 1981 LR Velsen-Zuid
Het gemaal is te vinden tegenover de woning aan de Oostbroekerweg 15.
Parkeren kunt u op het parkeerterrein voor Het Buitenhuis van Spaarnwoude Resort

Onze machinist Piet van Huffel is weer bereid op de tweede zaterdag in mei open te zijn en te draaien
Overigens zal het gemaal ook open zijn op de Nationale Monumentendag in september.
Op deze wijze zijn we twee maal per jaar geopend voor het publiek.

Vrijwilliger
Er is opnieuw een vrijwilliger gemeld: mevr. Snel,
Heel fijn!!! Wie volgt ?
We hebben dringend behoefte aan nieuwe technische vrijwilligers, daar door de reorganisatie binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland goede krachten zijn verplaatst en niet meer beschikbaar zijn.
Heeft u interesse? Graag aanmelden via velserbroek@planet.nl

Bestuur
Tot het bestuur is toegetreden met ingang van 14-4-2008 mevr. Ir. A.V. Baerveldt, wethouder van de gemeente Velsen. Zij volgt als vertegenwoordiger van Velsen, de oud-gemeentesecretaris van Velsen de heer F. Zantkuyl op. We zijn daar erg blij mee.
Verwarmingselementen
Het bestuur heeft opdracht gegeven nieuwe verwarmingselementen in het gemaal aan te brengen met vorstbeveiliging en een automatische aan- en afslagregelaar.

Herstelwerkzaamheden
De vrijwilligers werken regelmatig aan grote en kleine zaken, die niet goed lopen aan de motor. Onlangs is veel tijd besteed aan het weer beter krijgen van de koelwatermotor. Ook is de uitloop netjes onder de vloer verwerkt en komt buiten keurig in de sloot terecht.

Potkachel
De potkachel zal binnenkort van een kachelpijp voorzien worden en verbonden worden met de schoorsteen. Het zal wel een loze verbinding blijven, daar de schoorsteen niet meer geschikt is om werkelijk te stoken.
De door Griekspoor gestraalde motor zal dus nog fraaier tot zijn recht komen.

Schilderwerk
Vorig jaar zou het schilderwerk buiten aangepakt worden. In goed overleg met de schilder is de opdracht teruggetrokken. Reden was tweeledig: de schilder had heel veel opdrachten en kwam er niet toe en het bestuur heeft een bedrijf uit IJmuiden gevonden die de opknapbeurt zowel binnen als buiten wil gaan regelen. Het wordt mogelijk sponsoren in natura.
Met het bedrijf worden komende maand de afspraken nader uitgewerkt.
Oostlaandersluis
Het bestuur heeft aangedrongen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland om te komen tot herstel van de Westlaandersluis direct tegenover het gemaal. Deze middeleeuwse sluis van kleine afmeting verkeert in uitermate slechte conditie. Het bestuur heeft vorig jaar verzocht dit herstel op te nemen op de begroting van 2008. We hebben wederom contact gezocht met de vraag of het inderdaad op het uitvoeringsschema 2008 is komen te staan.

Bord
Het gestolen bord is teruggeplaatst. Na vele moeilijke onderhandelingen heeft het bestuur besloten uiteindelijk nog een bedrag bij te betalen, zodat het wederrechtelijk verwijderd bord weer in onze handen kwam. Het is inmiddels stevig verankerd en weer een lust voor het oog.
Onze sponsors kunnen gelukkig hun naam ook weer duidelijk op het bord terugvinden.

Schuurtje
Het schuurtje naast de machinistenwoning kan door ons bestuur helaas niet opgeknapt en/of verplaatst worden. Jammer, maar het behoort niet tot de na te streven doelen van onze stichting en de gelden zijn daarvoor ook niet bedoeld. Vermoedelijk zal dit karakteristieke schuurtje, dat eigendom van Rijnland is, verdwijnen.
Rijnland heeft inmiddels wel een nieuwe schuur/garage ernaast gebouwd.
Donateurs nog steeds welkom
De Vereniging Vrienden van Gemaal De Velserbroek stelt zich ten doel gelden en donateurs te werven in de directe omgeving. U kunt al donateur worden voor € 12 per jaar. Opgave via mevr. L. de Bok
De bestaande donateurs ontvangen separaat een verzoek tot betaling.

Met vriendelijke groet,
drs R. van Gaalen,
vz

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7