De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 4 april 2005

Nationale Molen&Gemalendag 14 mei 2005

Helaas moeten we u melden dat het niet lukt alles op orde te hebben voor de nationale Molen&Gemalendag. Het gemaal is dan ook niet te bezichtigen. De werkzaamheden zijn wat uitgelopen, maar we hopen in ieder geval in september de motor draaiende te hebben. Het is de bedoeling om op de Monumentendag 10 september 2005 voor het eerst alles in goede staat te kunnen tonen.

Wilt u andere gemalen op die dag bezoeken kijk dan op www.gemalen.nl

Voor de organisatie van die openingsdag zal veel moeten worden geregeld, daar we bij de opening ook een kleine tentoonstelling willen houden. Daarvoor moet een selectie van foto’s gemaakt worden en een ruimte gezocht worden. Het informatiebord moet geplaatst worden en een brochure moet ontworpen worden. Ook zal er voor catering gezorgd moeten worden en zullen uiteraard sponsors, vrijwilligers en donateurs en pers moeten worden uitgenodigd.

 

   

Stand van zaken herstel cilinder

Op de foto’s ziet u dat de cilinder inmiddels gemonteerd is. Het was een uiterst precies werk. Bij onderstaande foto kunt u prachtig de beide cilinderwanden zien, waar tussen de koeling met water plaats kan vinden.

De foto rechts laat de zuiger zien, die in de cilinder gemonteerd moet worden.

Zoals al gemeld hebben de vrijwilligers wat meer tijd nodig om het geheel rond te krijgen. Ook de verder interne opknapbeurt willen we rond hebben alvorens we de open dag willen houden.

Inmiddels zijn we ook hard bezig met het ontwerpen en straks plaatsen van een bord bij het gemaal. Uiteraard komt daar een uitleg en doorsnede van het gemaal op en worden onze grote sponsors vermeld.

Donateurs nog steeds welkom

De Vereniging Vrienden van Gemaal De Velserbroek stelt zich ten doel gelden en donateurs te werven in de directe omgeving. U kunt al donateur worden voor € 12 per jaar. Opgave via mevr. L. de Bok

 

Met vriendelijke groet,

drs R. van Gaalen,

voorz

 

 

  Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3