De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Samenstelling bestuur van opgeheven Stichting

voorzitter drs. R. van Gaalen,  (oud-dijkgraaf Groot-Haarlemmermeer)
secretaris S. Rolle (oud-gemeentearchivaris Velsen)
penningmeester H. Veenboer financieel consulent gem. Velsen
leden

mw. A.A.E. Goijert  (oud-1e kamerlid, oud-gedeputeerde Noord-Holland)

mw. A.V. Baerveldt (wethouder Velsen)

 
 
  Monumentenstatus
De aanwijzing tot monument van de waterstaatkundige werken in de voormalige polder De Velserbroek zijn op verschillende overheidsniveaus tot stand gekomen.
De Oostlaandersluis en het machinepark zijn rijksmonumenten.
Het gemaal met waterkeringssluisjes en de machinistenwoning zijn provinciale monumenten.
De Velserdijk, de Hadersluis en de Westlaandersluis zijn gemeentelijke monumenten.