De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 10 september 2008

Nationale Molen&Gemalendag 9 mei
De volgende Nationale Molen&Gemalendag valt weer op de 2e zaterdag in mei. Het gemaal is dan open van 10-16 u en zal enige malen ook draaien

Sponsors
Vorige keer meldden we een nieuwe sponsor: Van derVlugt , Vondelweg 540, 2026 BH Haarlem www.vandervlugt.nl

Onze sponsor Van der Vlugt (www.vandervlugt.nl)  heeft het gebouw grotendeels laten schilderen door schildersbedrijf van de Gebr. Van Duijn te IJmuiden. Het ziet er inmiddels van buiten alvast piekfijn uit !
Onze vrijwilligers hebben veel restauratiewerkzaamheden verricht. O.a. ramen zijn geheel ontroest, de buitendeur  is totaal vernieuwd en voor binnen is een oude identieke kast gekocht en opgeknapt. Ook werd de motor weer stevig onderhanden genomen. Er is dus heel veel werk verricht.
 
Bij controle bleek ook één en ander aan de schoorsteen niet meer te kloppen. Het moest gerestaureerd worden op heel korte termijn. En dat is dan ook weer spontaan in gang gezet.
Op 8 november 2008 om 12.30 uur is het hoogste punt van het te restaureren gemaal bereikt, namelijk het opmetselen van de schoorsteen en het plaatsen van het geglazuurde schoorsteen kapje. Ook dat was weer een geweldige actie, want waar haal je zo’n oud kapje vandaan ?

  
Het werk is vrijwel onmiddellijk en met enthousiasme uitgevoerd door weer een nieuwe sponsor, de heer Kees van Schooten van het gelijknamige aannemings- en bouwbedrijf uit IJmuiden. Het is vakkundig en zeer snel uitgevoerd ! Ook dit is weer geweldig ! Zie de foto’s hieronder.

De coördinator van dit alles is ons bestuurslid Siebe Rolle, die er met heel veel plezier ook heel veel tijd in steekt.
De werkzaamheden hopen we ergens in mei afgerond te hebben.
Dan zullen we een aparte happening organiseren voor onze vrijwilligers, sponsors en donateurs.
U hoort daar nader van.

Oostlaandersluis
Het bestuur heeft wederom aangedrongen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland om te komen tot herstel van de Oostlaandersluis direct tegenover het gemaal. Deze middeleeuwse sluis van kleine afmeting verkeert in uitermate slechte conditie. Het bestuur heeft vorig jaar verzocht dit herstel op te nemen op de begroting van 2008. We weten helaas nog steeds niet wat de stand van zaken is.

Bestuur
Voor het bestuur zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid vanwege het vertrek van de heer T. Kemper. We danken ook hem voor zijn belangenloze inzet.
Inmiddels zijn we een aantal kandidaten aan het benaderen, waarbij we met name naar een penningmeester zoeken en zo mogelijk uit de directe omgeving. Het is echt niet veel werk en u weet: vele handen maken het werk nog lichter.
Het secretariaat zal waarschijnlijk naar de heer Siebe Rolle gaan.

Uw voorzitter heeft aangegeven nog wel enige tijd door te willen gaan vanwege het enthousiasme van dit bestuur en het fraaie doel.

Met vriendelijke groet, R. van Gaalen (vz)

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 9