De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 13, april 2011

Nationale Molen&Gemalendag 14 mei 2011

Het gemaal zal op die dag weer open zijn van 10 – 16 u. U bent weer van harte welkom. Uitnodigingen zijn per email toegezonden aan donateurs en pers. Het gemaal heeft als adres Oostbroekerweg 17, 1981 LR Velsen-Zuid.  Het gemaal is te vinden tegenover de woning aan de  Oostbroekerweg 15.
Parkeren kunt u op het parkeerterrein voor Het Buitenhuis van Spaarnwoude Resort

Donateurs – bestemming bijdragen

Het bestuur heeft besloten de donateursbijdragen te bestemmen voor de kosten die we moesten maken voor het herstel van de heg. U kunt dus letterlijk zien waar uw bijdragen voor gebruikt worden. Een ander deel van de bijdragen wordt apart gehouden om de kosten voor de ontwikkeling van het Handboek te kunnen betalen.

herstelde heg
 
HANDBOEK Gemaal De Velserbroek

Handboek

De secretaris is bezig het handboek samen te stellen. Een fors werk, waar de nodige tijd in gaat zitten. De inhoudsindeling is ontwikkeld en het inhoudelijke werk gaat nu beginnen.

Hekrenovatie

De damsluizen zijn een provinciaal monument en behoren tot het erfgoed van Rijnland.
Slechts op één damsluis zijn nog restanten van het hekwerk aanwezig. Het is niet mogelijk het oorspronkelijke hekwerk van ijzeren verbindingsstukken en ijzeren gasbuizen op de dammen tot in details te vernieuwen. De restanten van de voeten van het hekwerk geven aan dat de bevestiging op de kwetsbare betonnen rand niet is aan te bevelen. Ook hier is gezocht naar een verantwoord alternatief, dat visueel nauwelijks afwijkt van de oorspronkelijke situatie. Dat alternatief is gevonden door de voetplaten niet op maar tegen de buitenkant van de betonnen rand te plaatsen. Onze vrijwilliger J. Snel heeft berekend dat dit herstel € 2000 gaat kosten. We trachten hiervoor subsidie aan te vragen.

    
Eén van de damsluisjes        voetconstructie oud /nieuw        verbindingen oud/nieuw   
   

Houtworm en begassing

De offerte blijft geldig in 2011. Maar er is nog geen oplossing voor de benodigde € 10000

Herstel Oostlaandersluis

De huidige staat van de Oostlaandersluis is zodanig dat deze binnen redelijke termijn is terug te brengen naar de situatie van 1829.  Om de restauratie te realiseren is een plan van aanpak opgesteld. Het plan omvat onder meer een strak maar ruim tijdsschema, waarbij rekening is gehouden met tijd voor onvoorziene zaken.
Als het overleg betreffende de restauratie en de financiering daarvan met Rijnland is afgerond en de monumentenvergunning aan de stichting is verstrekt, wordt er naar gestreefd de werkzaamheden rond eind 2013 te voltooien.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door deskundige vrijwilligers en bedrijven die hebben toegezegd hun medewerking te willen verlenen. Hieronder vallen een timmerman / een aannemer, metselaar / een aannemer, een installateur en een voegbedrijf. Onder de werkzaamheden vallen het maken van nieuwe sluisdeuren, een kaapstander of windas met een nieuwe afsluitbare schuif en het restaureren van het metselwerk, zowel boven de waterlijn als daaronder.
   
Sluisdeur                                                              kaapstaander        aangetast voegwerk

Archief

Onze secretaris heeft een archief vakkundig opgezet. Zijn oude beroep als archivaris kwam hierbij goed van pas. Het bestuur was zeer onder de indruk van de opzet en uitvoering. Het is nu zoals het behoort te zijn. Dank je wel secretaris!

Nog wat foto’s

 
Geldt niet voor u Kom kijken naar de nieuwe steen op 14 mei 2010

Met vriendelijke groet, R. van Gaalen (vz)

 

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 12