De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 7 februari 2007

Hoge Bomen…

Afgelopen herfst hebben we het Recreatieschap gevraagd de bomen rond het gemaal te kappen wegens gevaar bij hevige stormen. Gelukkig heeft het Recreatieschap snel en vakkundig gehandeld.
Hoewel het wel heel erg kaal is geworden en een stukje sfeer is verdwenen, zijn we toch wel heel erg blij dat het gebeurd is. De winterstormen van januari 2007 konden zodoende geen kwaad aanrichten.

Elektriciteitskosten

Met ingang van december 2006 worden de kosten van het gebruik van elektriciteit in het gemaal door de Stichting zelf gedragen. De maandelijkse kosten worden geschat op € 50 want vooral in de wintertijd blijft de verwarming op peil om beschadiging aan machine en gebouw te voorkomen.

Herstelwerkzaamheden

In het gemaal is de motor inmiddels door de vrijwilligers verbonden met de pomp en dus nu geheel compleet. De motor met pomp kan dus weer water verplaatsen.
124
We onderzoeken of het mogelijk is om in een eigen maalkom te malen. Dat geschiedt in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Voor de plaatsing van de krukas moest wel een fors gat in de binnenmuur gehakt worden.

Binnenkort zal dit weer door onze vrijwilligers opgeknapt worden.
We hopen dat het klaar is voor de a.s. Molen&Gemalendag op 12 mei.
Ook zal een aantal tegeltjes opnieuw aangebracht worden in de vloer, die opengehakt moest worden voor het leggen van een nieuwe koelleiding.
Ook daarvoor ontstond een gat in de buitenmuur maar dat zal eveneens netjes afgewerkt worden.

Potkachel

In het gemaal stond een potkachel. Die staat nog steeds in een verloren hoekje oude en roestig te zijn. Het potkacheltje wordt echter opgeknapt. Het wordt ge”staalstraald”
Daarvoor hebben we een sponsor gevonden:

GEBR. GRIEKSPOOR BV - AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ

GEBR. GRIEKSPOOR BV, een van de veelzijdigste aannemingsbedrijven in grond- weg- en waterbouw gevestigd in de Haarlemmermeer.
Wij bedanken de Gebr. Griekspoor heel hartelijk !
Kijk eens op www.griekspoor.nl

Gebr. Griekspoor BV beschikt over alle knowhow en apparatuur om staalconstructies zoals hekwerken, chassis, machineonderdelen en boten op professionele wijze schoon te stralen.
Zie foto’s hieronder:
3

Schilderwerk

Nadere inspectie laat zien dat schilderwerk aan de buitenzijde noodzakelijk is op korte termijn en vooral de waterborden op het dak zien er slecht uit.
Het schilderwerk buiten stond nog niet in het Plan van Aanpak, maar de noodzaak is duidelijk. Binnenkort zullen wij offertes laten uitbrengen.

Nationale Molen&Gemalendag 12 mei 2007

Onze machinist Piet van Huffel is weer bereid op de tweede zaterdag in mei open te zijn en te draaien
Er is bij hem een vrijwilliger gemeld: de heer G. Snel (is ook al donateur).
Heel fijn!!!  Wie volgt ?
Heeft u interesse? Graag aanmelden via velserbroek@planet.nl

Bestuur

Zoals u wellicht weet is mevr E.J. van Hoogdalem als burgemeester van Haarlemmerliede-Spaarnwoude met FPU gegaan. We wensen haar een goede tijd toe in haar woonplaats Delfzijl.
Heel fijn voor ons is het, dat zij ondanks de afstand, toch in ons bestuur wil blijven functioneren.
Het bestuur stelt dat op hoge prijs. Met de vergaderdata houden wij rekening met de tijden dat zij toch al in het westen is voor andere zaken.

Diefstal bord

De vorige keer meldden we u dat op woensdag 18 januari 2006 ons fraaie info-bord gestolen is. Er is toen aangifte gedaan bij de politie. De dader was en is bekend: het is de ontwerper van het bord! Hij meent zo ongeveer het dubbele bedrag in rekening te kunnen brengen. Het bestuur had besloten tot actie en een advocaat in geschakeld, die mogelijk pro deo de zaak aanhangig zou maken bij de rechtbank, waarop de Rijkspolitie liet weten niets met deze materie te doen. Les voor een volgende keer is: zelf geen actie ondernemen richting rechter. Zo zit Nederland kennelijk in elkaar. Er is nog een tweede poging gedaan om door middel van minnelijke schikking ons rechtmatig eigendom terug te laten plaatsen, maar alle moeite blijkt tevergeefs. Helaas ondanks toch nog een extra financiële toezegging om de zaak maar af te ronden, is dat niet gelukt. De ontwerper/dader stelt zich uitermate onredelijk op. We ondernemen nog één poging tot minnelijk overleg. Daarna zullen we toch de stap naar de rechter zetten. Dat zal helaas nog wat op zich laten wachten daar onze advocaat een zware operatie achter de rug heeft. Zodra het zou kunnen, zullen wij de actie vervolgen.

Schuurtje

Er zijn vage plannen om mogelijk een echt oud schuurtje in verkleinde staat te plaatsen bij het gemaal. Het is een authentiek kapschuurtje die perfect zou passen naast het gemaal. Het zal afhankelijk zijn van geld en/of vrijwilligers en mogelijke bouwvergunning.

Donateurs nog steeds welkom

De Vereniging Vrienden van Gemaal De Velserbroek stelt zich ten doel gelden en donateurs te werven in de directe omgeving. U kunt al donateur worden voor € 12 per jaar. Opgave via mevr. L. de Bok

Met vriendelijke groet,
drs R. van Gaalen,
voorz

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6