De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 5 november 2005

Opening 10 september 2005Zaterdag 10 september was het zover !!!!!!!!!!!!!!!
Na maandenlang zwoegen, zweten en zuchten hebben onze technische vrijwilligers  de motor in elkaar gezet en aan de praat gekregen. Diverse malen is de motor uit- en in elkaar gezet, maar met heel veel inzet is het gelukt om de motor klaar te krijgen voor de officiële opening op 10 sep 2005.

1

Piet van Huffel, Philip van Donselaar, Ron Vrededuin

Zo’n 60 genodigden waren aanwezig en konden een fraaie tentoonstelling bekijken die door Siebe Rolle en Annemiek Keizers en Louise de Bok was samengesteld.
De penningmeester mevr Van Hoogdalem hield een inleidende speech. Daarna hield de voorzitter dhr R van Gaalen een toespraak over verleden, heden en toekomst. Via het laagveengebied (Velserbroek dus!) voor de 10e eeuw, de doorbraak daarna vanNoordzee naar Almeregebied, vervolgens de aanleg van de lage zomerdijk Velserdijk kwam hij bij de oprichting van het gemaal in 1914. De unieke 1 cilinder ruwolie Brons-dieselmotor van 25 pk met 240 toeren per minuut was gekoppeld aan een Louis Smulders-centrifugaalpomp, die 45 m3 water per minuut kon verzetten.
Het gemaal en polder hoorde bij de Stelling van Amsterdam en kon dienen voor  inundatiedoeleinden en met de niveauverschillen in de polder was het een zeldzaam gecompliceerd poldergemaal met damsluisjes. De inundatiesluisjes waren al in gewapend beton uitgevoerd.

In 1979 volgde een poging tot herstel, maar kort na herstel scheurde de koelwatermantel. De scheur werd wordt gelast maar naast de las scheurde de koelwatermantel weer.
Het Waterschap besloot een nieuwe machine aan te schaffen en de oude te slopen.
Dit werd verhinderd door de machinist de heer Piet van Huffel en zo bleef de machine behouden.

Op aandrang van dijkgraaf drs. R. van Gaalen werd allereerst de machinistenwoning opgeknapt, vervolgens het gemaalgebouw en de sluisjes rondom het gemaal. Toen kwamen er ontwikkelingen op gang die zouden leiden tot een nieuw groot waterschap. Er werd op zijn aandrang een stichting opgericht, die van het Waterschap het gemaalgebouw en machine voor het symbolisch bedrag van   
€ 1 eigenaar werd. Tevens kreeg het stichtingsbestuur € 25000 mee voor het toekomstig onderhoud en het herstel van de motor. De onderstaande  sponsors maakten het herstel financieel mogelijk:

Waterschap Groot-Haarlemmermeer
Recreatieschap Spaarnwoude
Nederlandse Waterschapsbank

St Cornelis Vrolijk Development Fund

Rabobank Santpoort-Spaarndam
Nederlandse Gemalen Stichting
De Vries en v.d. Wiel

Soester gieterij

Modelmakerij Friedhoff

Fugro-Inpark BV

Blok groep

Dhr. I.C.J.Dur
Glazenwasserbedrijf ZZD

Enige recente voorbeelden van sponsorinspanningen:

Onlangs werden we verblijd dat ons verzoek om een bijdrage in de kosten was gehonoreerd. Het Recreatieschap heeft een bijdrage van € 10000 toegezegd, waar we heel blij mee zijn. Daarmee is het recreatieschap één van de grootste sponsors geworden en zijn we in staat om de werkzaamheden van de stichting voort te zetten.

Voor onze machine hadden we nieuwe oliepeilglazen nodig. Goede raad was duur, waar laat je dat maken. Via de heer I.C.J. Dur werden de glazen gemaakt op de Vrije Universiteit.  Heel hartelijk dank!

2

Peter Zander van het glazenwasserbedrijf ZZD heeft met een hoogwerker op zaterdag  20 augustus het hele gebouw, dus dak, muren en glazen, schoongespoten. Daar had hij de hele dag voor nodig. Een enorme prestatie die deze donateur heeft geleverd. Eigenlijk een sponsor in natura dus !!!!
Geweldig en bedankt: het ziet er spic-en-span uit !!!

Daarnaast zijn we heel veel dank verschuldigd aan onze technische vrijwilligers die uit handen van de voorzitter een mooie waterschapsbokaal van het gemaal De Velserbroek als dank kregen.

                                                                                                        
3

Donateurs nog steeds welkom

De Vereniging Vrienden van Gemaal De Velserbroek stelt zich ten doel gelden en donateurs te werven in de directe omgeving. U kunt al donateur worden voor € 12 per jaar. Opgave via mevr. L. de Bok of www.velserbroek.gemaal.nl waarbij een aanmeldingsformulier te downloaden is.

Als nieuwe donateurs verwelkomen we:

Sjef Driessen

Lisserdijk 11

2158 LT Buitenkaag

Lotte en Ivo Vis

L. Brownstraat 44

1992 HW Velserbroek

Dhr J Snel

Amsterdamseweg 48

1981 LG Velsen-Zuid

 

Plan van Aanpak

Het bestuur heeft inmiddels een aanzet gegeven voor een Plan van Aanpak voor de andere onderdelen die de stichting wil opknappen. Zie voor de doelstellingen www.velserbroek.gemaal.nl

Verzekering

Als eerste stap hebben wij inmiddels de vraag gesteld hoe het geheel te verzekeren. Voor wat betreft de verzekering van het gebouw heeft het bestuur besloten het gebouw en motor niet te verzekeren. Het gebouw is uitstekend beveiligd tegen blikseminslag en bij geheel verlies is herbouw en herstel in oude staat niet mogelijk. Voor stormschade geldt dat schade door omvallende bomen verhaald zal worden op de eigenaar van de bomen.
Wel gaat het bestuur de vrijwilligers verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en tegen ongevalschade. Bij een tweetal verzekeringsmaatschappijen hebben we inmiddels offertes aangevraagd. Voor 1 januari zullen wij zo’n verzekering afsluiten.

Technische Vrijwilligers gevraagd

Voor het regelmatig laten draaien van de fraai herstelde motor is het bestuur op zoek naar deskundige technische vrijwilligers. We hopen dat we een aantal mensen kunnen vinden die de machinist van onze mooie machine kunnen bijstaan en na goede informatie mogelijk in staat zullen zijn de motor zelfstandig te kunnen bedienen.
We zouden graag zien dat de motor bijvoorbeeld in de vorstvrije kwartalen zo om de twee maanden een dag draait en voor het publiek toegankelijk is.
Heeft u interesse? Graag aanmelden via velserbroek@planet.nl

Met vriendelijke groet,
drs R. van Gaalen, vz

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4