De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 10 september 2008

Dicht op Open Monumentendag !!!!!!

Vanwege werkzaamheden zijn wij op Open Monumentendag gesloten.
Op de nationale Molen&Gemalendag 10 mei 2008 mochten we 75 bezoekers in ons gemaal zien en dat is voor ons een recordaantal! De heren Van Huffel en Snel stonden weer paraat!

Vrijwilligers

We hebben naast de oud-machinist P. van Huffel twee voortreffelijke vrijwilligers de heer  Snel en Kitty Madison-Snel. Zij hebben de laatste maanden geweldig veel werk verricht. Teveel om op te noemen, maar wel uitstekend te zien op onze website www.velserbroek.gemaal.nl onder de kop Restauratie. Neem daar eens een kijkje en u wordt er stil van of misschien wel zo enthousiast dat u mee gaat helpen. In elk geval wordt er heel, heel veel werk door deze mensen verricht. Het bestuur is daar heel dankbaar voor!

Sponsors

Sinds kort hebben we een nieuwe sponsor, die we best hoofsponsor mogen noemen. Het is het bedrijf Van der Vlugt , Vondelweg 540, 2026 BH Haarlem
Tel:       023 538 2277 Fax:     023 537 9640 www.vandervlugt.nl
Dit bedrijf heeft aangeboden om het gebouw compleet te laten schilderen, zowel van binnen als van buiten.
Daarvoor heeft het bedrijf het schildersbedrijf van de Gebr. Van Duijn te IJmuiden benaderd en opdracht gegeven.
Dit geweldige aanbod is van harte aangenomen door het bestuur. Met grote voortvarendheid zijn dus nu de geweldige vrijwilligers en de nieuwe sponsor bezig om de finishing touch aan het gebouw te geven.
Wanneer dit werk gereed is, kunnen we met recht zeggen dat het gebouw van binnen en van buiten weer volkomen in de oorspronkelijke pracht is hersteld.

Bestuur

Gemalen GidsBinnen het bestuur is de ambtelijk secretaris, die zelfs enige tijd de officiële secretarisfunctie vervulde, helaas vervallen. Mevr. L. de Bok heeft het te druk gekregen om nog langer mee te draaien. Het bestuur dankt haar voor haar inzet.
De NGS Gemalen Gids is uitgebracht.
Het bevat de geschiedenis van de NGS, noemt de sponsors en vermeld:
-gemalen van aangesloten stichtingen
-gemalen van aangesloten stichtingen/waterschappen
-de actuele stand van de inventarisatie
-en bevat een actuele kaart van de waterschappenDe hoofdstukken bevatten prachtig materiaal met foto’s van de gemalen, een kaartje van de geografische liggen en een omschrijving van de stichting van de installaties, de situering, het gebouw. Bij de inventarisatie wordt ensemble en waardestelling vermeld. Het geheel is uitgevoerd met uitneembare bladen in een A5 multomapringband.
Latere actualiseringen kunnen worden ingevoegd.
Aantal exemplaren: 500
De NGS Gemalen Gids heeft een verkoopprijs van
€ 25,- inclusief verzending
Via ngsngs@planet.nl kunt u de wijze van bestellen opvragen.
Ook Gemaal De Velserbroek staat er in beschreven.
Met vriendelijke groet, R. van Gaalen (vz)

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 9