De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 12, november 2010

Nationale Molen&Gemalendag 8-5-2010

De dag vond plaats in druilerige regen, waar we toch nog 63 bezoekers mochten begroeten, die ook nog een model van een werkende molen konden bekijken. Het was een samenwerkingproject met korenmolen De Zandhaas in Santpoort. Er was een fraaie fietstocht uitgezet.

Open Monumentendag 9-9-2010

Op deze dag mochten we 52 bezoekers begroeten en dat terwijl de motor helaas buiten werking was en niet kon draaien.

Motorreparatie

De motor had een tik in het carter en de vrijwilligers konden de oplossing niet vinden. Goede raad was duur, maar door een zo maar ontstaan contact met de heer Rob Huijsink van het Zee- en Havenmuseum te IJmuiden werd er toch een oplossing gevonden. Met een soort doktersstethoscoop werd geluisterd en wist men de oorzaak op te speuren. De oplossing lag in het iets verhogen van het oliepeil, waartoe een bepaald onderdeel verhoogd werd aangebracht.
Verder zijn door deze kontakten ook verbeteringen aangebracht om te “tornen”  dat willen zeggen dat het grote rad van de motor makkelijker aangezwengeld kon worden.
Al met al is er weer vakwerk geleverd en dat geheel vrijwillig en kosteloos.
Grandioos! En dus ook grandioos bedankt!!!

Machinist Piet van Huffel bij de
Aangepaste ‘torn’hendel

Rijnland en Velserbroek

Door diverse gesprekken met Hoogheemraadschap van Rijnland en de gezamenlijke belangen komt er lijn in zaken die net buiten ons eigendom/kavel  liggen en die we graag aangepakt en opgeknapt willen zien. Die gesprekken beginnen vruchten af te werpen

Restauratie gedenksteen

Bij inspectie bleek de steen nogal verweerd en eigenlijk verwoest te zijn.

Piet van Huffel,  Rob van Gaalen (voorzitter) en Siebe Rolle (secretaris) inspecteren de steen in december 2009.

Eerder genoemde gesprekken leiden tot toestemming om de gedenksteen (eigendom van Rijnland) te mogen herstellen op kosten van Rijnland. De Stichting werd dus aangewezen als bouwheer in goed overleg met Rijnland.
De heer Abels, erkend restaurateur voor de Amsterdamse Gevelvereniging, werd aangezocht om tot restauratie van de steen over te gaan. Dit heeft geleid tot het vervangen van de gevelsteen.
 
Oude gedenksteen                                              Nieuwe gedenksteen

Deur op kleur

De schilder heeft de voordeur van het gemaal geheel in overeenstemming gebracht met de kleuren zoals die in de combinatie met de machinewoning aangebracht was. Het zijn nu de oorspronkelijke kleuren

Hegrenovatie

De heg was aangetast door een schimmel en is verwijderd. Momenteel wordt een nieuwe heg geplant. Die wordt met voldoende hoogte aangebracht in aansluiting op de gedenksteen en andere heg.

Damsluizen en draaikom

Het is een grote wens van het bestuur om de motor ook echt water te laten verplaatsen. Daarvoor is een draaikom nodig, zodat het water rondgepompt kan worden. Mogelijk dat we in overleg met Rijnland tot een oplossing kunnen komen, die én weinig geld kost én praktisch is.

Hekrenovatie

Op de damsluizen staan vergane hekwerken. Het bestuur heeft opdracht gegeven deze te vervangen door nieuwe hekwerken. Daar de juiste vormgeving alleen in duur roestvrij staal geleverd kon worden, heeft het bestuur besloten dit toch in een goedkopere variant tot een bedrag van € 1000 te laten uitvoeren. De hekwerken zullen qua vorm toch zo veel mogelijk aansluiten bij het bestaande hekwerk.

raketten op de damsluis met en zonder hek

Houtworm en begassing

In het gebouw is houtworm geconstateerd. Er is een plan gemaakt tot verdelging van de houtworm door middel van begassing. Helaas is het bedrag wel aan de zeer hoge kant. We zullen trachten voor de benodigde € 10000 subsidie en sponsors te vinden.

Kaapstaanders

Het herstel van de Oostlaandersluis (eigendom van Rijnland) is noodzakelijk. Er is een plan om dit door een ploeg van onze vrijwilligers te laten uitvoeren. Ook daar is voor nodig dat Rijnland daar toestemming voor geeft en dat de stichting als bouwheer zal mogen optreden. Uiteraard zal daarvoor een goede begroting en offerte voor moeten worden opgesteld

Handboek

Onze secretaris heeft een aanzet gedaan tot het maken van een boek over het gemaal. Oorspronkelijk was de gedachte om een technische handleiding te maken voor de bediening van de motor. Nu gaan de plannen verder. Het moet een boek worden van de geschiedenis van het noodzaak, bouw en onderhoud van het gemaal.
Als oud-archivaris heeft onze secretaris al heel veel waardevol materiaal boven tafel kunnen halen.

Nog wat foto’s

        
Gereedschapsbord                                          originele bankschroef

Met vriendelijke groet, R. van Gaalen (vz)

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 11