De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 6 september 2006

Open op Monumentendag 9 sep
Het gemaal is weer open op de monumentendag van 9 september. En natuurlijk laten we de motor weer een aantal malen draaien. U bent van harte welkom.
En als u enthousiast wordt en technisch, kijk dan eens hieronder bij het kopje Vrijwilligers gevraagd.

Unieke kaart uit 1824
Er is door de zoon van voormalig dijkgraaf Teding van Berkhout een prachtige kaart overhandigd. U kunt het fraaie exemplaar bekijken op onze website onder het kopje De Polder ontstaat. Klik hier voor de kaart.
Een prachtig bericht en het bekijken waard. Dank aan de gever! Het oorspronkelijke exemplaar wordt aan de archiefdienst van de provincie Noord-Holland overhandigd.

Diefstal bord
Woensdag 18 januari is ons fraaie info-bord ontvreemd. Er is aangifte gedaan bij de politie. De dader is inmiddels bekend en het bestuur heeft besloten tot actie. Er is een poging gedaan om door middel van minnelijke schikking ons rechtmatig eigendom terug te laten plaatsen, maar alle moeite blijkt tevergeefs. Vandaar dat het bestuur nu met inschakeling van een advocaat de stap naar de rechter gaat maken

Donateurs
Het aantal donateurs is op dit moment gestegen tot 24. We mochten de heer Van der Werf uit IJmuiden als nieuwe donateur verwelkomen.
Van harte welkom.

Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak is door het bestuur op 6-2-2006 vastgesteld en geeft een inzicht van de plannen voor de jaren 2006 tot 2009. Er is nog heel veel te doen: restauratie hekwerken, opknappen muren buiten, schilderwerk binnen enz.
Mocht u het Plan van Aanpak willen bekijken dan kunt u het opvragen via velserbroek@planet.nl

Verzekering
Met ingang van 1-1-2006 zijn voortaan vrijwilligers verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en tegen ongevalschade.
Het gebouw en motor zijn niet goed te verzekeren. Het gebouw is op zich uitstekend beveiligd tegen blikseminslag en bij geheel verlies is herbouw en herstel in oude staat niet mogelijk. Voor stormschade geldt dat schade door omvallende bomen verhaald zal worden op de eigenaar van de bomen.
Technische Vrijwilligers gevraagd
Vorige maal vroegen we om technische vrijwilligers om de machinist van onze mooie machine te kunnen bijstaan en na goede informatie mogelijk in staat zullen zijn de motor zelfstandig te kunnen bedienen.
Er heeft zich helaas niemand gemeld.
Heeft u interesse? Graag aanmelden via velserbroek@planet.nl

Bestuur uitgebreid
Het bestuur heeft de ambtelijk secretaris, mevr. L. de Bok benoemd tot bestuurslid. Het werk dat zij verricht is makkelijker uit te voeren als ze deel uitmaakt van het bestuur.

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5